TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÂN LỰC

Trong thời gian từ ngày 28/5 đến ngày 30/5/2013, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học Quản lýnhân lực cho 20 học viên là cán bộ y tế các đơn vị tuyến trung ương và các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh..

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý nhân lực, một số thách thức trong quản lý nhân lực y tế và đào tạo phát triển nhân viên... Áp dụng phương pháp dạy – học tích cực nhưđộng não, thuyết trình, thảo luận toàn thể, thảo luận nhóm với đủ phương tiện hỗ trợ như bút, bảng, giấy Ao, máy chiếu projector đã giúp cho người học dễ dàng hoàn thành được mục tiêu khóa học.

 

 

Giảng viên khoa Quản lý y tế và toàn thể học viên khóa học

 

Kết thúc khóa học, căn cứ vào kết quả bài tập nhóm và trình bày báo cáo của từng nhóm để đánh giá học viên. Kết quả 100% học viên tham gia khóa học đã được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trường Đại học Y tế công cộng cấp.

Share