TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC SƠ CẤP VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Từ ngày 17 – 21/6/2013, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức khóa học sơ cấp về Phương pháp nghiên cứu khoa học cho 38 học viên là cán bộ của 15 đơn vị y tế tuyến trung ương và 5 đơn vị y tế đia phương tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình.

Với thời lượng 40 tiết hoc, giảng viên Nhà trường đã cung cấp cho các cán bộ đang làm việc trong hệ thống y tế những kiến thức căn bản cần thiết cho việc viết đề cương nghiên cứu khoa học. Các nội dung giảng dạy trong khóa học gồm giới thiệu các bước xây dựng đề cương, mẫu đề cương nghiên cứu, cách tìm tài liệu và viết tổng quan tài liệu cho nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu và các kỹ thuật/công cụ thu thập số liệu, lập kế hoạch phân tích số liệu. 

Giảng viên và học viên của khóa học.

Kết thúc khóa học, học viên có thể xác định được chủ đề nghiên cứu thích hợp và các mục tiêu nghiên cứu tương ứng; Tìm được tài liệu tham khảo cần thiết cho mỗi chủ đề nghiên cứu; Sử dụng được phần mềm Endnote trong việc viết tổng quan tài liệu của đề cương nghiên cứu. Ngoài ra, học viên còn có thể áp dụng được phương pháp chọn mẫu và tính cỡ mẫu thích hợp cho nghiên cứu; Phát triển biến số và xây dựng được bộ câu hỏi thu thập số liệu cho nghiên cứu và Lập kế hoạch xử lý và phân tích số liệu.

Cuối khóa học, căn cứ vào quá trình học tập và kết quả các bài tập, nhà trường đã quyết định cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho toàn bộ học viên của lớp.

(TT)

 

Share