TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÂNG CAO

Từ ngày 24 – 26/6/2013, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức khóa học nâng cao về Phương pháp nghiên cứu khoa học cho 15 học viên đến từ các bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai, K, Lão khoa Trung ương; Các Viện nghiên cứu và trường đại học như Viện DInh dưỡng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, đại học Dược; Các đơn vị khác như Tổng cục DS-KHHGĐ, Cuc An toàn thực phẩm…    .

Khóa học được giảng dạy bởi các giảng viên chuyên sâu trong lĩnh vực dịch tễ, thống kê và định tính của trường Đại học Y tế công cộng, hướng tới đối tượng học viên là các cán bộ đã hoàn thành lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học sơ cấp và có kiến thức cơ bản về dịch tễ thống kê.

Giảng viên và học viên của khóa học.

Trong phạm vi 24 tiết học, các học viên được cung cấp các kiến thức về thiết kế nghiện cứu định tính, định lượng, chọn mẫu và tính cỡ mẫu. ... Bên cạnh đó, các học viên cũng phân tích được ưu, nhược điểm của các loại thiết kế nghiên cứu và ứng dụng của các thiết kế này với các nghiên cứu cụ thể.

Với sự nhiệt tình giảng dạy của giảng viên và sự nỗ lực học tập của học viên nên toàn bộ học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Share