TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Y tế công cộng

Sáng ngày 11/7/2013 tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Y tế công cộng cho Nghiên cứu sinh Phan Thị Thu Hương với đề tài: "Thực trạng kiến thức, thái độ và hành vi và hiệu quả mô hình can thiệp phòng lây nhiễm HIV trong nhóm dân tộc Thái 15 - 49 tuổi tại 2 huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa". Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn.

 

NCS Phan Thị Thu Hương chụp ảnh cùng gia đình và người thân.

 

Đến tham dự buổi bảo vệ luận án có GS.TS. Trịnh Quân Huấn - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS. Lê Vũ Anh – hiệu trưởng trường ĐHYTCC, Phòng  Đào tạo Sau đại học, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, người thân và những người quan tâm đến nội dung luận án.

 

Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của trường ĐHYTCC, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Học viện Quân Y và trường ĐH Y Hà Nội, doGS.TS Lê Vũ Anh – Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC làm Chủ tịch Hội đồng.  

 

Hội đồng chấm luận án.

 

Tại buổi Lễ, NCS Phan Thị Thu Hương đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng. Các thành viên phản biện lần lượt đưa ra các ý kiến từ việc chọn đề tài, triển khai đề tài đến tính thực tiễn của đề tài. Sau khi nghe Thư ký hội đồng tóm tắt lại nội dung của các bản nhận xét, Hội đồng đã họp riêng để đưa ra kết quả cuối cùng là thống nhất thông qua đề tài nghiên cứu của NCS Phan Thị Thu Hương.

(TT)

 

Share