TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

                Từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2013, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học “Kỹ năng lãnh đạo và quản lý” cho học viên đến từ các đơn vị y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

                Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về lãnh đạo và quản lý; Các phong cách và hành vi lãnh đạo; Động viên khuyến khích nhân viên; Kỹ năng tổ chức cuộc họp, ra quyết định và giải quyết xung đột. Giảng viên là những thầy cô giàu kinh nghiệm và nhiệt tình đã áp dụng phương pháp dạy – học tích cực như động não, thuyết trình, thảo luận toàn thể, thảo luận nhóm với đủ phương tiện hỗ trợ như bút, bảng, giấy Ao, máy chiếu projector để giúp cho người học dễ dàng hoàn thành được mục tiêu khóa học.

 

Trao chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa học

                Kết thúc khóa học, học viên được đánh giá hoàn thành khóa học thông qua kết quả trình bày bài tập nhóm và trả lời các câu hỏi đến từ các thầy cô cùng các học viên nhóm khác. Kết quả là toàn bộ học viên tham gia khóa học đã được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trường Đại học Y tế công cộng cấp.

 

Share