TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN

Đáp ứng nhu cầu được cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích số liệu của các cán bộ đang công tác trong ngành y tế, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học “Phân tích số liệu cơ bản” trong thời gian từ ngày 21/8 đến ngày 23/8/2013. Tham dự khóa học có 21 học viên là cán bộ y tế các đơn vị tuyến trung ương và các tỉnh phía Bắc.

Những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thống kê trong phân tích số liệu, sử dụng được phần mềm Epidata để nhập và kết xuất số liệu, quản lý được số liệu ở cấp độ đơn giản với phần mềm SPSS, thực hiện được các phân tích mô tả với phần mềm SPSS, phiên giải được các kết quả phân tích của phần mềm SPSS đã được trang bị cho học viên.

Giảng viên và toàn thể học viên trong khóa học

                Học viên được thực hành trực tiếp trên máy tính và làm bài tập cuối khóa theo đúng kế hoạch. Với sự chỉ dẫn tận tình của giảng viên, học viên đã hoàn thành được mục tiêu khóa học và được cấp chứng chỉ vào cuối khóa.

 

Share