TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH Y TẾ

Từ ngày 7/10/2013 đến ngày  11/10/2013, trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khoá học “ An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế” cho các học viên đến từ các bệnh viện tuyến tỉnh và TW.

Với mục đích nâng cao nhận thức và các kỹ năng về ATVSLĐ cho các cán bộ trong ngành Y tế, các giảng viên của trường không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên môn về các nguy cơ  lây nhiễm trong quá trình làm việc trong ngành Y tế mà còn đưa ra các biện pháp dự phòng cụ thể thông qua nhiều bài tập tình huống khác nhau. Các vấn đề  khác như xây dựng kế hoạch quản lý và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế, phòng chống bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc với hóa chất độc hại tại khoa Giải phẫu bệnh, nguy cơ do tiếp xúc với chất thải y tế và biện pháp dự phòng cũng được các giảng viên chú trọng truyền tải và là chủ đề để các học viên thảo luận, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm của bản thân trong quá trình làm việc.

 

Giảng viên và các học viên trong khoá học.

 

Kết thúc khoá học, các học viên được đánh giá thông qua việc trình bày các bài tập tình huống. Kết quả 100% học viên được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học “ An toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế” do Đại học Y tế công cộng cấp.
Share