TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo tham vấn về chuẩn đầu ra thạc sĩ y tế công cộng

    Ngày 07/08 tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra Hội thảo tham vấn chuyên gia về Chuẩn đầu ra chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng (YTCC). Chuẩn đầu ra quy định về nội dung kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà học viên cần đảm nhận sau khi tốt nghiệp. Việc thiết kế chương trình đào tạo dựa vào chuẩn đầu ra là nền tảng cơ bản để đào tạo ra các thế hệ học viên có năng lực, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và công việc. Đưa ra một hệ thống chuẩn đầu ra tốt đồng nghĩa với việc cơ sở đào tạo đã tiến một bước gần hơn với việc lấy người học làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn của xã hội là cơ sở để điều chỉnh khung chương trình.  

Ảnh: Đại biểu tham dự hội thảo theo dõi các bài trình bày

    Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra yêu cầu bắt buộc các trường đại học công bố chuẩn đầu ra nhằm giúp cơ sở đào tạo, người học và nhà tuyển dụng đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhận thấy yêu cầu, sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống chuẩn đầu ra, Trường ĐHYTCC đã tổ chức hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của nhiều đại diện đến từ cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý đào tạo cấp Bộ và đơn vị sử dụng nguồn nhân lực. Đây là tiền đề để hoàn thiện chuẩn đầu ra chương trình Thạc sĩ YTCC dựa trên những tiêu chuẩn mà trường đã công bố năm 2014.

Ảnh: Đại biểu thảo luận về chuẩn đầu ra Thạc sĩ YTCC

    Trong khuôn khổ chương trình thảo luận, TS. Trần Thị Tuyết Hạnh, Giảng viên BM Sức khỏe môi trường, Trường ĐHYTCC đã trình bày báo cáo tổng quan về chuẩn đầu ra chương trình Thạc sĩ YTCC của các trường tại Việt Nam và trên thế giới. Các thành viên tham dự hội thảo cũng được lắng nghe những chia sẻ của đại diện đến từ Trường Đại học Y Dược Huế trong quá trình tiếp cận, xây dựng và triển khai các chuẩn đầu ra.

    Cũng tại buổi hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học – Trường ĐHYTCC đã trình bày Chuẩn đầu ra dự kiến của chương trình Thạc sĩ YTCC gồm10 chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thực hành cho định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Trong đó có 02 chuẩn về kiến thức, 01 chuẩn về đạo đức và 07 chuẩn kỹ năng. Chuẩn đầu ra Thạc sĩ YTCC của Trường ĐHYTCC được xây dựng dựa trên nguyên tắc: (1) Đảm bảo đạt chuẩn năng lực Thạc sĩ YTCC của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế, (2) Đáp ứng nhu cầu thực tế công việc, (3) Đảm bảo hội nhập quốc tế và (4) Thể hiện đặc thù và thế mạnh của chương trình đào tạo Trường ĐHYTCC. Hội thảo cũng đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia về bộ chỉ tiêu đánh giá chuẩn đầu ra của từng định hướng.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm

(TH)

Share