TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội nghị công nhân viên chức 2015 Trường Đại học Y tế công cộng

Với mục tiêu đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ từ tháng 01 năm 2015 đến hết tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết Hội nghị Công chức - Viên chức năm 2014;  Xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2015 - 2016 và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Đồng thời nhằm tổng kết phong trào thi đua năm học 2014 - 2015 và phát động phong trào thi đua năm học 2015 – 2016, ngày 11/12/2015, tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra Hội nghị công chức, viên chức năm 2015. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí: đồng chí  Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Phan Văn Tường - Chủ tịch công đoàn và đồng chí Lê Thanh Hương – Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường – Nghề nghiệp..

Đến tham dự hội nghị có  Hoàng Thị Thơm - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng Bộ Y tế; Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường..

Ảnh: PGS.TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC đại diện nhà trường lên nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể nữ Trường ĐHYTCC đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của ngành y tế giai đoạn 2010-2015

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2015 của Nhà trường do các đồng chí Trưởng phòng: Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, Quản lý nghiên cứu khoa học, Hành chính Quản trị, Tổ chức Cán bộ, Tài chính Kế toán trình bày. Hội nghị cũng được nghe báo cáo công tác thanh tra năm 2015 do đồng chí Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày và báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014 - 2015 do đồng chí Chủ tịch Công đoàn trình bày.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi thảo luận về các góp ý của các tổ công đoàn cho quy chế chi tiêu nội bộ và các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển nhà trường; đồng chí Hiệu trưởng và các đồng chí Phó Hiệu trưởng đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức trong nhà trường và kết luận những công việc cần triển khai, giải quyết giao cho các bộ phận chức năng nghiên cứu, triển khai kịp thời.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Thị Thơm - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y tế) trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 05 tập thể của trường đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2013-2014

Tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Thị Thơm - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y tế) đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho

Tập thể nữ Trường ĐHYTCC đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của ngành y tế giai đoạn 2010-2015 và 05 tập thể: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Thông tin thư viện cùng 12 cá nhân thuộc Trường Đại học Y tế công cộng đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2013-2014. Đồng chí Nguyễn Huy Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014 – 2015 của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân của nhà trường.  Bên cạnh đó, tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Tường - Chủ tịch công đoàn trường cũng đã phát động phong trào thi đua năm học 2015 – 2016.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Thị Thơm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 12 cán bộ giảng viên đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2013-2014

Hội nghị cũng đã thông qua Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới gồm ba đồng chí: Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích (Khoa Sức khỏe môi trường), đồng chí Bùi Huy Hiệp (Phòng TCCB) và đồng chí Đoàn Duy Thành (Ban CNTT).     

Hội nghị cũng đã được lắng nghe các ý kiến thảo luận sôi nổi từ các viên chức của Nhà trường. Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo tổng kết và Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2014 - 2015, với tỷ lệ đạt 100%.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(BT)

Share