TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Lớp học Y học dựa vào bằng chứng & thống kê y học ứng dụng

Ngày 16/01/2016, tại trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra Lớp đào tạo Y học dựa vào bằng chứng và thống kê y học ứng dụng.

Khóa học được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên khái niệm y học dựa vào bằng chứng (EBM) và các bước thực hành y học dựa vào bằng chứng cũng như một số khái niệm thống kê y học cơ bản. Học viên kết thúc khóa học sẽ có khả năng áp dụng được nguyên tắc lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu nghiên cứu. Khóa học do PGS.TS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng trường ĐHYTCC giảng dạy. PGS.TS Hoàng Văn Minh là chủ biên và tác giả chính của 5 cuốn sách về phương pháp nghiên cứu khoa học y học và phân tích số liệu và có nhiều kinh nghiệm là giảng viên chính có nhiều lớp y học dựa vào bằng chứng và thống kê y học ứng của  nhiều tổ chức quốc tế,  các trường đại học, các viện nghiên cứu, các bệnh viện tại Việt Nam...

IMG_9983.JPG

Ảnh: Toản cảnh lớp học

Các nội dung chính diễn ra trong chương trình 01 ngày học bao gồm: khái niệm y học dựa vào bằng chứng (EBM) và các bước thực hiện EBM, thực hành phân tích gộp (meta-analysis) đơn giản; khái niệm thống kê cơ bản, các tham số thống kê cơ bản; thực hành thống kê mô tả (biến định lượng, biến định tính); thực hành thống kê suy luận thông quan ước lượng khoảng; thực hành thống kê suy luận kiểm định giải thuyết...  Khóa học thu hút hơn 80 học viên đăng ký tham gia là giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường, viện, tổ chức nghiên cứu; bác sỹ điều dưỡng, kỹ thuật viên... đến từ nhiều đơn vị, tổ chức y tế.

IMG_9984.JPG

Ảnh: PGS.TS Hoàng Văn Minh, chuyên gia tư vấn về phương pháp nghiên cứu khoa học cho nhiều cơ quan tổ chức quốc tế như  WHO, WB, UNFPA, UNICEF... trực tiếp giảng dạy

Ảnh: Các học viên chụp ảnh kỷ niệm kết thúc lớp học

(TH)

Share