TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo xây dựng chuẩn đầu ra Cử nhân xét nghiệm y học dự phòng

Sáng 25/02/2016, tại Hội trường tầng 7 Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra Hội thảo về việc xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cử nhân xét nghiệm Y học dự phòng (CNXN YHDP). Trước đó, tháng 07/2015 nhà trường cũng đã tổ chức hội thảo tham vấn về chuẩn đầu ra chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng góp phần hoàn thiện các chuẩn đầu ra. Năm 2016, Trường ĐHYTCC đặt mục tiêu chuẩn hóa chương trình CNXN YHDP, tiếp tục định hướng trở thành một cơ sở đào tạo đã tiến một bước gần hơn với việc lấy người học làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn của xã hội là cơ sở để điều chỉnh khung chương trình. Đến tham dự hội thảo có nhiều chuyên gia đại diện cho các khối: Trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện, Viện nghiên cứu Trung Ương tham gia chỉ đạo tuyến YHDP… và đại diện các trường đại học có đào tạo ngành xét nghiệm.

Trường ĐHYTCC được giao nhiệm vụ đào tạo thí điểm ngành CNXN YHDP theo QĐ số 437/QĐ-BGDĐT ký ngày 12/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm đào tạo CNXNYHDP có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ toàn dân. Năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo tại công văn số 2196 /BGDĐT-GDĐH.

Ảnh: Hội thảo xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo CNXN YHDP

Theo đó, căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu chuyên môn của từng ngành đào tạo, các cơ sở đào tạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài; thực tiễn đào tạo và điều kiện đặc thù của trường để bảo đảm chuẩn đầu ra có tính khoa học, thực tiễn và thực hiện được trên thực tế. Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo ở mỗi trình độ bao gồm các nội dung sau: (1) Yêu cầu về kiến thức (tri thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp…); (2) Yêu cầu về kỹ năng (bao gồm các kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,…và  kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, …); (3) Yêu cầu về thái độ (các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ và khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc)

Ảnh: Đại biểu tham dự hội thảo

Dựa trên một số văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế và Trung tâm kiểm soát & Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease control and prevention – CDC), đồng thời căn cứ kết quả Báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo CNXN YHDP tháng 12/2013 và Báo cáo thực tế thăm quan một số trung tâm YHDP các tỉnh phía bắc (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình) tháng 1/2016 của Trường ĐHYTCC; nhà trường đã xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo CNXN YHDP gồm 3 chuẩn kiến thức, 2 chuẩn kỹ năng, 1 chuẩn thái độ, 5 chuẩn thực hành.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự được chia thành các nhóm thảo luận và góp ý về tất cả các chuẩn đầu ra được xây dựng. Đa số các ý kiến tập trung vào các điểm: các chuẩn có sự lẫn lộn giữa các nội dung kiến thức, thái độ, thực hành, một số tiêu chí đánh giá của chuẩn đây ra quá chi tiết trong khi một số tiêu chí đưa ra chưa chuẩn xác; vấn đề bao phủ kỹ năng của sinh viên khi áp dụng mô hình bệnh viện kết hợp với y học dự phòng; đào tạo sinh viên quá chuyên sâu thì tuyến huyện khó sử dụng, chủ yếu nhân lực đáp ứng cho tuyến tỉnh và trung ương…

Ảnh: Đại biểu thảo luận nhóm, tham vấn chuẩn đầu ra CNXN YHDP

Dự kiến sau khi rà soát, điều chỉnh và thống nhất chuẩn đầu ra, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện để đảm bảo đúng chuẩn đầu ra bao gồm các khâu từ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đề cương môn học; kế hoạch học tập, kế hoạch thực tập; rà soát đảm bảo các yếu tố đảm bảo chất lượng giảng dạy như nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hóa chất sinh phẩm. Đồng thời, Trường ĐHYTCC cam kết liên tục điều chỉnh và cập nhật chương trình để đáp ứng nhu cầu thực tế và các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, hướng tới chất lượng chuẩn quốc tế.

(TH)