TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế

Trong hai ngày 15-16/3/2016 tại Hà Nội , Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế” với sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp.  

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Lê Quang Cường phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Lê Quang Cường,  lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Y tế, lãnh đạo Trường Đại học Y tế công cộng, Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế (trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng), Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế phía Nam;  Lãnh đạo và đại diện Sở Y tế của các tỉnh thành, các trường Đại học Y dược, một số bệnh viện, dự án Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực y tế phục vụ cải cách Hệ thống Y tế (HPET) cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ảnh: Chuyên gia trong nước và quốc tế

Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế” được tổ chức nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về xây dựng các chương trình và tổ chức đào tạo dựa trên năng lực cho cán bộ quản lý y tế, trong đó có chương trình dành cho Ggiám đốc bệnh viện và  thanh tra y tế. Bên cạnh đó, xây dựng khung năng lực và chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý bệnh viện và thanh tra y tế.

Ảnh: Ông Laurent CHAMBAUD – Hiệu trưởng Trường đại học Y tế công cộng

vùng Rennes, Cộng hoà Pháp chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết: “Vấn đề quản lý y tế không đơn thuần chỉ là quản lý về chuyên môn y khoa,  mà phải quản lý toàn diện, trong đó có quản lý các nguồn lực như tài chính, nhân lực, vật lực và cơ sở hạ tầng. Hiện nay phần lớn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế ở các cấp đều là cán bộ chuyên môn y tế chưa được đào tạo bài bản về quản lý y tế như kỹ năng lãnh đạo quản lý, quản lý nhân lực, quản lý tài chính, trang thiết bị, quản lý bệnh viện. Chương trình, tài liệu đào tạo chưa được xây dựng một cách đồng bộ, dựa trên yêu cầu về năng lực của từng chức danh lãnh đạo quản lý từ trung ương đến địa phương. Sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng quản lý y tế đã phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của ngành y tế”.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh cùng các chuyên gia đến từ

Cộng hòa Pháp

Bộ Y tế xác định, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của ngành. Năm 2014, Bộ Y tế đã thành lập Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế (thuộc Trường Đại học Y tế công cộng) và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ quản lý ngành y tế phía Nam (thuộc Viện Y tế Công cộng TP HCM) với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng  về quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các cơ sở y tế.  Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý ngành y tế, trong đó đưa ra một trong các quy định là phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng  về quản lý y tế.

Trọng tâm của hội thảo là tìm hiểu và học tập kinh nghiệm của các chuyên gia Pháp trong việc xây dựng các chương trình về đào tạo quản lý y tế và và tổ chức thực hiện những chương trình ấy. Những kết quả  thu được tại hội thảo sẽ giúp Bộ Y tế trong việc  xây dựng  các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

 

(BT)