TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường ĐHYTCC đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

Ngày 22/3/2016, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) chính thức vượt qua đợt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng các  trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) đối với chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng. Trường ĐHYTCC  là trường đại học đầu tiên trong khối ngành Y Dược  tại Việt Nam có chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN- QA. AUN - QA đang là cái đích mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Mục tiêu của các trường đại học không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo và dần tiến tới là việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường đại học.

Ảnh: Đoàn chuyên gia AUN làm việc với lãnh đạo Trường ĐHYTCC

Theo PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC, việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN - QA nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Bên cạnh đó, để xem chương trình đào tạo còn tồn tại những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực các nước Đông Nam Á.

Được biết, bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức là: 1 = không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, minh chứng ); 2 = chủ đề này của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong mới chỉ nằm trong kế hoạch; 3 = có tài liệu, nhưng không có minh chứng rõ ràng; 4 = có tài liệu và minh chứng; 5 = có minh chứng rõ ràng về hiệu quả trong lĩnh vực xem xét; 6 = chất lượng tốt; 7 = xuất sắc. Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 74 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN. Đây là bộ tiêu chuẩn không tập trung vào những đặc trưng riêng của từng chuyên ngành mà tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của một chương trình. Bộ tiêu chuẩn tập trung và những lĩnh vực mà bất kỳ chương trình đạo tạo bậc đại học nào cũng có như chuẩn đầu ra; khung chương trình; giảng viên và sinh viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng...

 

Ảnh: Giấy chứng nhận Chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng của Trường ĐHYTCC đạt chuẩn kiểm định của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

Được biết với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á đã được thành lập nhằm thúc đẩy sự hiểu biết giữa các trường thành viên thông qua các hoạt động đào tạo, đánh giá chất lượng, tiến tới sự liên thông và công nhận lẫn trong trong lĩnh vực học thuật. Đây cũng là cách mà mạng lưới các trường đại học ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Được biết, ngày 29/1/2015, nhà trường bắt đầu tham gia mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN).  

Tính đến thời điểm hiện nay Trường ĐHYTCC là một trong rất it các trường đại học của Việt Nam có chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA. Như vậy, việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á cho thấy chất lượng các chương trình đào tạo của Trường ĐHYTCC đã vươn tới tầm khu vực và quốc tế. Nó cũng đồng nghĩa với việc chất lượng đào tạo của nhà trường rất được chú trọng và việc các chương trình đào khác của trường sẽ đạt chuẩn quốc tế không phải là một điều quá xa vời.

(BT)