TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh đại học năm 2016

Năm 2016, Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển sinh 200 chỉ tiêu hệ đại học chính quy gồm 2 ngành Y tế công cộng (170 chỉ tiêu) và Xét nghiệm Y học dự phòng (30 chỉ tiêu). 

Ảnh: Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Y tế công cộng

Dưới đây là thông tin tuyển sinh chi tiết của Trường Đại học Y tế công cộng năm 2016:

- Tên trường: Trường Đại học Y tế công cộng
- Ký hiệu trường: YTC
- Khối xét tuyển: Khối B
- Thời gian xét tuyển: 01/08 – 12/08/2016 (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Ngành đào tạo: 
• Y tế công cộng: D720301
• Xét nghiệm Y học dự phòng: D720399
- Chỉ tiêu: 
• Y tế công cộng: 170
• Xét nghiệm Y học dự phòng: 30
- Hình thức đào tạo: Chính qui tập trung (4 năm)

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề trong cả nước

- Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

• Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế/ Các Trung tâm y tế;

• Bệnh viện các tuyến, các cơ sở y tế khác có liên quan đến y tế công cộng và y học dự phòng

• Các tổ chức phi chính phủ; Các viện xét nghiệm tuyến Trung ương; Phòng xét nghiệm tại các Viện vệ sinh dịch tễ, Trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh/ huyện …;
• Các cơ quan/tổ chức khác có hoạt động xét nghiệm về môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm…; Các trường Đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về khoa học sức khỏe; các trung tâm xét nghiệm khác.

- Có thể tiếp tục học các loại hình cao hơn tại trường:
• Thạc sĩ Y tế công cộng
• Thạc sĩ Quản lý bệnh viện
• Tiến sĩ Y tế công cộng
• Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng 
• Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Đào tạo Đại học

Trường Đại học Y tế công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.62662342 
Website: http://dtdh.huph.edu.vn/tuyensinh/tb

Facebook:https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph/

Share