TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại hoc Y tế công cộng xuất bản phụ trương: “Sức khỏe và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tại Việt Nam” trên Tạp chí Y tế công cộng quốc tế

Tháng 2/2017, Trường Đại học Y tế công cộng đã xuất bản bản phụ trương: “Sức khỏe và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tại Việt Nam” trên Tạp chí Y tế công cộng quốc tế  (International Journal of Public Health, Volume 62, Issue 1, February 2017).

Phụ trương của Trường ĐHYTCC trên tạp chí Y tế công cộng quốc tế

Phụ trương gồm 12 bài báo và 3 bài biên tập do PGS.TS Hoàng Văn Minh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng và TS. Nguyễn Việt Hùng- Trung tâm CENPHER chịu trách nhiệm biên tập. Phụ trương tập trung vào các bằng chứng khoa học trong nước về một số các chủ đề khác nhau, cũng như là các kinh nghiệm quốc tế.

Thông tin thêm về Phụ trương có thể xem tại đây.

Share