TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại hoc Y tế công cộng ký kết hợp tác với Đại học Mỏ - Địa chất

Ngày 24/05/2017, tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC)  đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐHYTCC và Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tham dự buổi lễ về phía Trường ĐHYTCC có GS.TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị. Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất có PGS.TS Lê Hải An, Hiệu trưởng nhà trường, đại diện các khoa, phòng và đơn vị. 

Ảnh: GS.TS Bùi Thị Thu Hà , Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng và PGS.TS Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ký kết biên bản hợp tác

Tại buổi lễ, GS.TS Bùi Thị Thu Hà và PGS.TS Lê Hải An đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa hai trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bản thỏa thuận hợp tác được ký kết trên cơ sở lồng ghép trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chung của hai đơn vị. Hai bên đảm bảo sử dụng tối đa nguồn lực sẵn có để hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ cũng như đảm bảo sự bình đẳng về trách nhiệm và lợi ích giữa hai trường cũng như của các cán bộ thuộc hai bên được giao nhiệm vụ. 

Hoạt động này mở ra mối quan hệ giữa hai trường trong giai đoạn mới đồng thời mang lại nhiều lợi ích, thúc đẩy sự phát triển chung về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường ĐHYTCC và Đại học Mỏ - Địa chất.

 

(BT)

 

Share