TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Bộ Y tế ban hành Thông tư xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

Ngày 10/07/2017 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 29/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế. Đây là một tin rất vui không chỉ của nhà trường mà còn là tin vui đối với rất nhiều học viên đã tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng. Trong thông tư này có vấn đề mà nhiều học viên Vừa làm vừa học Y tế công cộng quan tâm đó là xét thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III đã được làm rõ.

Theo hướng dẫn tại Thông tư mới được ban hành thì tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III như sau:

1. Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Y tế hạng III

2. Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng 

3. Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí phù hợp với chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/09/2017 sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho những cán bộ y tế đã đi học liên thông lên đại học trong việc chuyển ngạch và nâng bậc lương.

Share