TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học (hình thức chính quy) đợt 1 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành như sau:

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: http://dtdh.huph.edu.vn/vi/enrollmentinfo

Xem thêm tại trang fanpage của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph/photos/a.5092856459...

 

 

 

Share