TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khai trương Văn phòng đại diện trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Đồng Tháp

Sáng ngày 04/04/2017, Trường Đại học Y tế công cộng khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Đồng Tháp. Văn phòng Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội của nhà trường sẽ đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến lĩnh vực Y tế công cộng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Ảnh: PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng và ông Nguyễn Công Cừu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp ký kết bản ghi nhớ

Cũng trong sáng 04/04 Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp cùng với Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế công cộng khóa 18, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện khóa 7 cho 55 học viên tại Đồng Tháp.

 

Share