TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển bổ sung lần 1 tuyển sinh đại học (hình thức chính quy) năm 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển bổ sung lần 1 tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2017 đối với các ngành như sau:

    

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức xét tuyển

Điểm chuẩn

  Y tế công công cộng

52720301

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

20.25

  Dinh dưỡng học

52720397

 

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT( Xét tuyển học bạ)

24.0

  Công tác xã hội

52760101

19.4

  Y tế công công cộng

52720301

20.25

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại trang web tuyển sinh của nhà trường ở đường link sau: http://dtdh.huph.edu.vn/vi/enrollmentinfo

hoặc xem trên trang facebook fanpage của trường ở đường link sau:

https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph/photos/a.5092856459...