TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo khoa học về quản lý chất thải y tế tại Việt Nam

Sáng 11/09/2017, tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra “Hội thảo khoa học về quản lý chất thải y tế tại Việt Nam và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá công tác quản lý chất thải y tế” trong khuôn khổ nhiệm vụ “Tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải từ hoạt động y tế và đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế”. Nhiệm vụ do Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Trường ĐHYTCC và Viện Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2019, trong đó năm 2017 tập trung chủ yếu vào việc điều tra nguồn thải, lượng thải của chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cũng như các biện pháp quản lý và xử lý chất thải y tế mà các cơ sở y tế trong toàn quốc đã áp dụng.

Đến tham dự buổi hội thảo có sự góp mặt của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), lãnh đạo Trường Đại học Y tế công cộng, đại diện Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và đại biểu đến từ Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm kiểm soát bệnh tật của 26 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ảnh: PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế - Phụ trách nhiệm vụ nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp số liệu mang tính toàn quốc về nguồn phát thải các chất thải y tế cũng như mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế, tìm hiểu các giải pháp xử lý chất thải y tế đã được thực hiện tại các cơ sở y tế (cả khối cơ sở y tế nhà nước và tư nhân), xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải và mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải từ các cơ sở y tế trong toàn quốc để làm cơ sở xây dựng, đề xuất Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, kết quả thu được từ nhiệm vụ cũng sẽ giúp cho các cơ sở y tế trong toàn quốc cũng như các cơ sở y tế các bằng chứng khoa học nhằm hướng tới cải tiến công tác quản lý, xử lý chất thải y tế theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đã ban hành.

Ảnh: PGS.TS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng phát biểu tại hội thảo

Về phía Trường Đại học Y tế công cộng, PGS.TS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC - Đồng phụ trách nhiệm vụ đã xác định rõ các mục tiêu cũng như vai trò của Trường ĐHYTCC trong nhiệm vụ này là tiến hành thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn quốc. Kết quả thu được từ nhiệm vụ có vai trò quan trọng trong việc giúp Cục Quản lý môi trường y tế bổ sung, cập nhật số liệu, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng nguồn thải tại các cơ sở y tế tại Việt Nam.

Trình bày tại Hội thảo lần này, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương,  Phó trưởng khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp (Trường ĐHYTCC) đã giới thiệu tổng quan về bối cảnh, mục tiêu, các nội dung chính của Nhiệm vụ và hướng dẫn đại biểu của Sở Y tế, TTYTDP tỉnh/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh/thành phố tới tham dự hội thảo sử dụng bộ công cụ đánh giá công tác quản lý chất thải y tế tại cơ sở. Phần trình bày đã thu hút sự chú ý và thảo luận của các đại biểu tham dự. Một số đại biểu đến từ các tỉnh đưa ra các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa bộ công cụ phù hợp hơn với tình hình địa phương và đảm bảo tính khả thi.

Ảnh: TS. Lê Thị Thanh Hương (Trường Đại học Y tế công cộng) giới thiệu các nội dung chính của nhiệm vụ và hướng dẫn đại biểu các tỉnh sử dụng bộ công cụ quản lý chất thải y tế

Một số hình ảnh tại Hội thảo: 

Ảnh: PGS. TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) phát biểu tại Hội thảo

Ảnh: Các đại biểu tại Hội thảo

Ảnh: Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

(Vân Anh)

 

 

 

Share