TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo triển khai đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước

Ngày 16/08/2018, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức hội thảo triển khai đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay”. Đề tài chủ trì bởi Trường ĐHYTCC cùng sự tham gia của Học viện Dân tộc, Viện Dân tộc học, Viện nghiên cứu Chiến lược & Chính sách y tế và Trung tâm nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng.

Ảnh: GS.TS. Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC phát biểu khai mạc Hội thảo

Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay” và trình bày cũng như thảo luận về một số mô hình chính sách và can thiệp nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các nước trong khu vực, trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

Ảnh: PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu phát biểu tại Hội thảo

Tới dự hội thảo có hơn 50 đại biểu là các nhà quản lý, các nghiên cứu viên đến từ Ủy ban Dân tộc Chính Phủ, Bộ Y tế, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ thực hiện nghiên cứu và can thiệp về người dân tộc thiểu và đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc địa bàn nghiên cứu: Quảng Ninh, Lai Châu, Cao Bằng.

Ảnh: Các đại biểu tham dự phát biểu tại Hội thảo

GS.TS. Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC đã có bài phát biểu khai mạc và chào mừng. Cũng tại Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC, chủ nhiệm đề tài cùng thành viên nhóm nghiên cứu đã có các bài trình bày giới thiệu về đề tài, một số mô hình chính sách và can thiệp nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số các nước trong khu vực, trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

 

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi cũng như có nhiều đóng góp hữu ích về phương pháp, nội dung và tính khả thi của đề tài. Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra và thiếp lập được mạng lưới nghiên cứu về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

(Thanh Nga)

 

Share