TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường ĐHYTCC tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ năm 2019

Ngày 28/12/2018 vừa qua Bộ Y tế đã có Quyết định chính thức giao cho Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế. Đây là các chương trình bắt buộc đối với tất cả viên chức ngành y tế. Trường ĐHYTCC là một trong hai đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo 12 chương trình gồm 4 chức danh nghề nghiệp: Y tế công cộng, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dân số (hạng I, II, III, IV). Qua đây có thể thấy bên cạnh việc đào tạo đại học, sau đại học có uy tín, chất lượng, Trường ĐHYTCC còn là một trong những đơn vị có năng lực được Bộ Y tế đánh giá cao về công tác tổ chức đào tạo các khóa ngắn hạn và các khóa bồi dưỡng cho cán bộ viên chức ngành y tế.

Ảnh: Quyết định chính thức số 7846/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Trường ĐHYTCC 

Theo đó, bắt đầu từ năm 2019 Trường ĐHYTCC sẽ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ 12 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế  như sau:

1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng cao cấp (hạng I)

2. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II)

3. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng III)

4. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (hạng I)

5. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II)

6. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III)

7. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I)

8. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II)

9. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

10. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên (hạng II)

11. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên (hạng III)

12. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên (hạng IV)

Để đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng này, liên hệ phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024. 62662335, Email: dtsdh@huph.edu.vn.

 

 

 

 

Share