TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Bản đăng ký xét chức danh GS/PGS năm 2019 của ứng viên tại HĐGS cơ sở Trường Đại học Y tế công cộng

Năm 2019, tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Y tế công cộng có 5 ứng viên đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Trong đó có:

- 01 ứng viên Giáo sư: PGS Hoàng Văn Minh

- 04 ứng viên Phó Giáo sư:  TS. Nguyễn Đức Thành, TS. Bùi Thị Tú Quyên, TS. Lê Thị Thanh Hương, TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Bản đăng ký xét công nhận chức danh của từng ứng viên vui lòng xem chi tiết trong các file đính kèm.

Share