TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Minh tham dự Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế thế giới

Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế thế giới lần thứ 13: Những đỉnh cao mới trong Kinh tế Y tế

Hiệp hội Kinh tế Y tế quốc tế (iHEA) tổ chức Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế thế giới lần thứ 13 với chủ đề: Những đỉnh cao mới trong Kinh tế Y tế tại thành phố Basel, Thụy Sĩ từ ngày 13 tới 17 tháng 7 năm 2019. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế Thế Giới (KTYT TG) là một diễn đàn mở và được tổ chức nhằm duy trì sự phát triển các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong kinh tế y tế. Tại đây, các nghiên cứu xuất sắc và có tính áp dụng thực tiễn trong hoạch định chính sách sẽ được trình bày và thảo luận.

Trong khuôn khổ hội nghị KTYT TG tại Basel, nhóm hoạt động vì kinh tế trong tiêm chủng (SIG) đã tổ chức các phiên thảo luận trước hội nghị và trong hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm của nhóm trong lĩnh vực đánh kinh tế y tế cho các chương trình tiêm chủng. Thành phần tham dự trong các phiên thảo luận này là những cá nhân có quan tâm tới lĩnh vực kiến tạo bằng chứng khoa học về chi phí tiêm chủng, tài chính trong chương trình tiêm chủng và các giá trị cốt lõi của tiêm chủng. 

Mục tiêu:

  1. Cập nhật các kết quả nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu về kinh tế y tế trong chương trình tiêm chủng;
  2. Thảo luận về đánh giá kinh tế y tế trong chương trình tiêm chủng và hỗ trợ cho việc vận động hoạch định chính sách và gây quỹ chương trình tiêm chủng phổ biến hiệu quả nhằm định hướng tương lai cho đánh giá kinh tế y tế trong chương trình tiêm chủng

PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học y tế công cộng đã tham gia báo cáo kết quả nghiên cứu “Phân tích chi phí chuyển đổi vắc xin TT cho phụ nữ tuổi 15-35 sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam” tại phiên thảo luận chính vào ngày 15/07/2019 về chủ đề “Phòng chống các bệnh truyền nhiễm thông qua tiêm chủng: bằng chứng khoa học quốc tế và cập nhật về chi phí vận hành chương trình tiêm chủng tại các quốc gia thu nhập trung bình thấp”.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y tế công cộng cũng tham gia phiên thảo luận trước Hội nghị với hai poster về:

  1. “Phân tích chi phí chuyển đổi vắc xin TT cho phụ nữ tuổi 15-35 sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam” của PGS.TS. Hoàng Văn Minh.
  2. “Các yếu tố liên quan tới khoảng trống chi phí vận hành của chi tiêu thực tế và chi phí cần thiết cho chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam” của ThS. Vũ Quỳnh Mai.

Chi tiết về chương trình, các bài trình bày và posters tại hội thảo vui lòng xem tại đây:

Áp phích và bài trình bày.

Chương trình trước Hội nghị

Chương trình hội nghị

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) và Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y tế công cộng 

Share