TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tham quan học tập chương trình đào tạo CN Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Thực hiện kế hoạch tham quan, học tập để xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng, khoa Y học lâm sàng và phòng Quản lý Đào tạo đại học đã làm việc cùng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.     

   

Tại các buổi làm việc, đoàn Trường được đón nhận sự trao đổi nhiệt tình, cởi mở, thân thiện từ Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng, khoa chuyên môn của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam. Hai bên đã thảo luận, trao đổi về các nội dung cùng quan tâm như:  xây dựng chương trình, cách thức tổ chức và đào tạo, kinh nghiệm phát triển hợp tác quốc tế, dịch vụ khoa học công nghệ, quản lý và khai thác cơ sở vật chất- kỹ thuật.

         

         

Đoàn được đi tham quan hệ thống giảng đường, thư viện, khu giảng dạy thực hành và tiến hành trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chương trình, đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu…

         

Qua tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Đoàn công tác trường Đại học Y tế công cộng đã thu được nhiều ý kiến đóng góp bổ ích để bổ sung vào chương trình khung, chương trình chi tiết các học phần, công tác xây dựng phòng thí nghiệm, thực hành, xây dựng đội ngũ giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, công tác quản lý khoa, bộ môn, quản lý chương trình học tập, quản lý sinh viên…Qua kinh nghiệm các đơn vị, Ban biên soạn chương trình chọn lọc những nội dung hay, sát thực tế bổ sung vào chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng của trường Đại học Y tế công cộng.