TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, sinh viên năm học 2019-2020

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển chọn đề tài Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở, sinh viên năm học 2019- 2020. Mọi thông tin chi tiết tại đây:

https://nckh.huph.edu.vn/vi/node/551

Share