TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Đại học Y tế công cộng đứng top 2 các trường có chỉ số trích dẫn cao nhất cả nước

Theo số liệu công bố quốc tế trong cơ sở dữ liệu WoS, Scopus trong giai đoạn 2014-2018, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học có chỉ số trích dẫn cao hơn chỉ số trung bình của cả nước và của châu Á, trong đó trường Đại học Y tế công cộng vinh dự đứng thứ 2 trong top 30 trường đại học có chỉ số trích dẫn trung bình cao nhất cả nước, với tổng số lượt trích dẫn là 4734 và chỉ số trích dẫn trung bình là 16.

Chi tiết bài viết xin vui lòng đọc thêm ở đây.

Share