TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển được phê duyệt trong danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 30/6/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư của 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020, trong đó, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển (JHDS) đã vinh dự được duyệt trong danh mục với mức điểm 0,5. 

Ra mắt bạn đọc năm 2017, JHDS là tạp chí khoa học có bình duyệt (Peer-reviewed journal) chính thức và duy nhất của Trường Đại học Y tế công cộng. Tạp chí có mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN 2588-1442 và đã tham gia hệ thống Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online).

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu Nhà trường, nỗ lực của tập thể Ban biên tập và Hội đồng tư vấn quốc gia của Tạp chí, thêm vào đó là quy trình phản biện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học và hội nhập quốc tế, JHDS đã xuất bản được 13 số với hàng trăm bài báo thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe và phát triển, trong đó có 2 số chuyên đề bằng tiếng Anh cũng đã được phát hành. Đây chính là các thế mạnh của Tạp chí, được Hội đồng giáo sư Nhà nước ghi nhận và xếp hạng vào danh mục các tạp chí được tính điểm xét giáo sư và phó giáo sư năm 2020 (0,5 điểm).

Hướng tới việc nâng cao chất lượng Tạp chí thông qua áp dụng các chuẩn mực khoa học quốc tế, xây dựng hệ thống quy trình phản biện và xuất bản trực tuyến, phát triển phiên bản tiếng Anh phục vụ hội nhập quốc tế, chắc chắn trong thời gian tới, JHDS sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy để cán bộ giảng viên, các học viên, sinh viên Nhà trường và các tác giả quan tâm chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định uy tín và chất lượng của Tạp chí và thương hiệu của Trường Đại học Y tế công cộng.

Share