TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Quyết định cơ sở đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm xét nghiệm, Trường đại học Y tế công cộng.


Giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm xét nghiệm, Trường Đại học Y tế công cộng

Việc được công nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-COV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR là cơ hội để Trung tâm xét nghiệm nâng cao chất lượng xét nghiệm và góp phần hoàn thành công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 

Share