TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội nghị Viên chức-Người lao động năm 2020

Sáng 9/10/2020 tại Trường Đại học Y tế công cộng đã diễn ra Hội nghị Viên chức- Người lao động 2020-2021.
Hội nghị là dịp để Trường ĐH YTCC đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ cũng như đưa ra các báo cáo cùng các kết quả đạt được và phương hướng hoạt động năm học 2020 - 2021 của Trường.
Đồng thời công bố quyết định và trao khen thưởng cho Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và công bố QĐ: các đơn vị, các nhân đạt tập thể LĐXS, Bằng khen cấp Bộ cho các cá nhân, tập thể Trường 2020.
Tại Hội nghị lãnh đạo Trường đã đưa ra Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2020-2021 và phát động phong trào thi đua cùng thông điệp cho năm học mới
Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:
 
Toàn thể Viên chức-Người lao động Nhà trường tiến hành nghi thức chào cờ
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị
PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Hà- Phó hiệu trưởng Nhà trường báo cáo công tác đào tạo trong năm học 2019-2020
GS.TS Hoàng Văn Minh-Phó hiệu trưởng Nhà trường báo cáo công tác nghiên cứu khoa học trong năm học vừa qua
 PGS.TS Lã Ngọc Quang-Phó hiệu trưởng Nhà trường báo cáo hoạt động dịch vụ và quản trị chung trong năm học 2019-2020
 
Share