TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo Phân tích chi phí và phân tích chi phí hiệu quả trong đánh giá công nghệ y tế

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng định hướng đánh giá công nghệ y tế (eHTA) , Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức hội thảo "Phân tích chi phí và phân tích chi phí hiệu quả trong đánh giá công nghệ y tế vào ngày 14,15 tháng 10 năm 2020.  

Tại buổi hội thảo có sự tham gia của Đại diện Bộ Y tế: TS. Lê Văn Khảm - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế; Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam: ThS.BS. Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, Đại diện Trường ĐHYTCC: GS. TS Hoàng Văn Minh- Phó hiệu trưởng Trường ĐHYTCC; PGS.TS Lã Ngọc Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Phó hiệu trưởng nhà trường, Đại diện các nhà tài trợ Ông Pullicino John Paul – Đại diện Pfizer; Ông Vũ Hồng Anh – Đại diện Hoffman La Roche; Bà Nguyễn Thị Lương Phong – Đại diện Sanofi,…

Tham gia hội thảo còn có các cán bộ nghiên cứu, giảng viên các Trường Đại học Y/ Dược trong cả nước; đại diện các công ty Dược và công nghệ y tế.

Mục tiêu hội thảo hướng đến là giới thiệu một số khái niệm và phương pháp phân tích chi phí, phân tích chi phí hiệu quả trong đánh giá công nghệ y tế. Với nội dung chính sẽ là các bài trình bày và thảo luận liên quan đến chủ đề chi phí sức khỏe, phân tích chi phí, phân tích chi phí hiệu quả trong đánh giá công nghệ y tế.  

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS. Lê Văn Khảm - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế giới thiệu chương trình Hội thảo
ThS.BS. Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Đại diện Nhà tài trợ Ông Pullicino John Paul – Đại diện Pfizer
ThS Vũ Nữ Anh - Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế
PGS.TS Lã Ngọc Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Phó hiệu trưởng nhà trường chụp ảnh cùng ThS.BS. Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam
Share