TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chi bộ Y tế công cộng kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Đức Thành

Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm học 2020 - 2021 của Chi bộ Y tế công cộng. Ngày 16/10/2020, Chi bộ Y tế công cộng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Đức Thành.

Đây là kết quả đạt được sau thời gian phần đấu không ngừng của quần chúng Nguyễn Đức Thành. Sau khi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, quần chúng Nguyễn Đức Thành đã tự nguyện làm đơn xin vào Đảng và được Đảng ủy Khối các Trường Đại học và Cao Đẳng Hà Nội phê duyệt.

Tới tham dự hội nghị có đồng chí Lã Ngọc Quang, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Sau lễ kết nạp, đồng chí Lã Ngọc Quang đã giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới, nhắc nhở Đồng chí Nguyễn Đức Thành tiếp tục nỗ lực học tập và phấn đấu không ngừng để xứng đáng với vai trò đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đồng chí Lã Ngọc Quang cũng giao nhiệm vụ cho Chi bộ Y tế công cộng tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới để Chi bộ ngày càng phát triển lớn mạnh, vững vàng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kết nạp: 

Đồng chí Phan Văn Tường phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên

Đồng chí Nguyễn Đức Thành phát biểu tự xin vào Đảng 

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên

Đồng chí Lã Ngọc Quang phát biểu và giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới 

Share