TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 30/11/2020 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đồng thời, nhằm giúp toàn thể đảng viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về các Văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 13/01/2021, Đảng ủy Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự và là Báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Về phía Đảng ủy Trường Đại học Y tế công cộng có đồng chí Bùi Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, các đồng chí trong cấp ủy và hơn 60 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hà phát biểu khai mạc Hội nghị và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị trong vận dung, triển khai thực hiện Nghị quyết trong các mặt hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ của Nhà trường. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy Khối luôn quan tâm, định hướng và chỉ đạo sát sao tới các hoạt động của Trường.

Đồng chí Phạm Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Triển khai nội dung của Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hải đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung vào phần những kết quả đã đạt được như: Công tác quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo; Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Công tác xây dựng cơ sở Đảng; Công tác cán bộ; Công tác thực hiện quy chế dân chủ… chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân; Bài học kinh nghiệm và Phương hướng tập trung đổi mới quản trị đại học, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các Đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Y tế công cộng

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Y tế công cộng đã sôi nổi, thẳng thắn trao đổi, đặt câu hỏi để được Báo cáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, làm rõ hơn các nội dung, tinh thần của Nghị quyết. Thông qua Hội nghị, Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường đã nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ đó thống nhất ý chí, hành động góp phần vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

 

Share