TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trung tâm xét nghiệm Trường Đại học Y tế công cộng hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đợt 1 cho 250 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng, ngày 18/1, thực hiện kế hoạch của Tiểu ban Y tế về công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và căn cứ công văn của Bộ Y tế về việc xét nghiệm Covid-19, các đại biểu dự Đại hội, khách mời, người tham gia phục vụ Đại hội sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự và phục vụ Đại hội XIII.

Trung tâm xét nghiệm (TTXN) của Trường Đại học Y tế công cộng vinh dự là một trong 8 đơn vị tại Hà Nội được Bộ Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các đại biểu tham dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội và đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Ảnh: TTXN lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các Đại biểu, khách mời, người tham gia phục vụ Đại hội

 Theo kế hoạch được giao, Trung tâm cần triển khai lấy mẫu xét nghiệm 02 lần (lần 1: thực hiện 7 ngày trước Đại hội và lần 2: thực hiện 2 ngày trước Đại hội). Trường Đại học Y tế công cộng đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch lần thứ 1 về công tác tổ chức lấy mẫu tại Hội trường số 9 Nguyễn Cảnh Chân và thực hiện báo cáo kết quả xét nghiệm tới Cục Y tế dự phòng. Trung tâm Xét nghiệm được đánh giá là một trong những đơn vị có quy trình lấy mẫu chuyên nghiệp trong công tác sàng lọc Covid-19 cho cán bộ tham gia Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ảnh: Tập thể cán bộ TTXN tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các Đại biểu, khách mời, người tham gia phục vụ Đại hội

Theo kế hoạch, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Đến nay, các công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu đang gấp rút hoàn thành./.

Share