TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Lê

Vào 9h00 ngày 29/4/2021, tại Trường Đại học Y tế công cộng đã diễn ra buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Lê.

Tên đề tài luận án: " Can thiệp truyền thông nâng cao kiến thức và thực hành của cha mẹ về phòng chống tật khúc xạ cho học sinh tại trường tiểu học Hà Huy Tập II, thành phố Vinh, Nghệ An''.  Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan và GS.TS Bùi Thị Thu Hà.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 143/QĐ-ĐHYTCC ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, gồm:

STT

Họ tên- Chức vụ khoa học

Nơi công tác

Chức vụ trong

Hội đồng

1

GS.TS Hoàng Văn Minh

Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ tịch

2

PGS.TS Hồ Thị Hiền

Trường Đại học Y tế công cộng

Thư ký

3

PGS.TS Bùi Thị Tú Quyên

Trường Đại học Y tế công cộng

Phản biện 1

4

PGS.TS Nguyễn Văn Hiến

Trường Đại học Y Hà Nội

Phản biện 2

5

TS. Vũ Tuấn Anh

Bệnh viện Mắt Trung ương

Phản biện 3

6

PGS.TS Đinh Thị Phương Hòa

Viện NCSK Trẻ em- BV Nhi TƯ

Ủy viên

7

PGS.TS Đoàn Huy Hậu

Học viện Quân Y

Ủy viên

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Lê trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS. TS. Hoàng Văn Minh đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Hữu Lê xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hữu Lê với đề tài: " Can thiệp truyền thông nâng cao kiến thức và thực hành của cha mẹ về phòng chống tật khúc xạ cho học sinh tại trường tiểu học Hà Huy Tập II, thành phố Vinh, Nghệ An''

Xin chúc mừng NCS Nguyễn Hữu Lê đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ!

 

Share