TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Bình Yên

Sáng ngày 16/8/2021, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Bình Yên với đề tài: “Nghiên cứu mô hình điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tuyến xã, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm 2015-2017”.
Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, buổi bảo vệ luận án được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Đức Mạnh và PGS.TS. Hồ Thị Hiền.
Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 359/QĐ-ĐHYTCC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, gồm:

STT

Họ tên – Chức vụ khoa học

Nơi công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS. TS. Bùi Thị Thu Hà

Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS Bùi Thị Tú Quyên

Trường Đại học Y tế công cộng

Thư ký

3

GS. TS. Phan Văn Tường

Trường Đại học Y tế công cộng

Phản biện 1

4

PGS. TS. Đỗ Mai Hoa

Tổ chức Hợp tác vì Sự phát triển Y tế Việt Nam

Phản biện 2

5

TS Nguyễn Mạnh Cường

Bộ Y tế

Phản biện 3

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Ủy viên

7

PGS.TS. Đoàn Huy Hậu

Học viện Quân Y

Ủy viên

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Bùi Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Hoàng Bình Yên trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

Sau khi nghe NCS Hoàng Bình Yên trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 ủy viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án, các thành viên khác của Hội đồng tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Sau khi thảo luận, thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS. TS. Bùi Thị Thu Hà đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Với kết quả 7/7 phiếu tán thành từ các thành viên trong Hội đồng, NCS Hoàng Bình Yên đã bảo vệ thành công luận án, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

Trước khi kết thúc buổi lễ, NCS Hoàng Bình Yên đã phát biểu gửi lời tri ân tới đơn vị công tác, Nhà trường các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình vì đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để NCS có thể bảo vệ luận án thành công và đạt được học vị tiến sĩ.

Xin chúc mừng NCS Hoàng Bình Yên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ!

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Bình Yên:

NCS Hoàng Bình Yên trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu mô hình điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tuyến xã, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm 2015-2017”.
Các thành viên trong Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Bình Yên cùng giảng viên hướng dẫn và một số đồng nghiệp, bạn bè, người thân của nghiên cứu sinh
Share