TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Thành

Sáng ngày 6/10/2021, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đức Thành với đề tài: “Nghiên cứu tăng cường năng suất nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm sàng y tế công cộng và dược tại Việt Nam”.
Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, buổi bảo vệ luận án được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Vũ Hoàng Lan và GS.TS Bùi Thị Thu Hà.
Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 573/QĐ-ĐHYTCC ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, gồm:

TT

Họ tên- Chức vụ khoa học

Nơi công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS. TS. Hoàng Văn Minh

Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS Nguyễn Thúy Quỳnh

Trường Đại học Y tế công cộng

Thư ký

3

PGS.TS Phạm Việt Cường

Trường Đại học Y tế công cộng

Phản biện 1

4

PGS. TS. Đoàn Huy Hậu

Học viện Quân y

Phản biện 2

5

PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Phản biện 3

6

PGS.TS. Đinh Thị Phương Hòa

Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em- Bệnh viên Nhi trung ương

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến

Đại học Y Hà Nội

Ủy viên

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Hoàng Văn Minh- Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Đức Thành trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.
Sau khi nghe NCS Nguyễn Đức Thành trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 ủy viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án, các thành viên khác của Hội đồng tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án.
Sau khi thảo luận, Hội đồng đã thông qua bản Quyết nghị, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ một số thiếu sót của luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.
Với kết quả 7/7 phiếu tán thành từ các thành viên trong Hội đồng, NCS Nguyễn Đức Thành đã bảo vệ thành công luận án, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.
Xin chúc mừng NCS Nguyễn Đức Thành đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ!
 
Share