TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Nga và NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Sáng 9/11/2021, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức tại cơ sở trường Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Việt Nga với đề tài: “Hiệu quả mô hình can thiệp tổng ghép xét nghiệm khẳng định HIV tại một số huyện miền núi thuộc 3 tỉnh Phía Bắc, Việt Nam 2015-2016”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Hồ Thị Hiền và GS.TS Nguyễn Thanh Long.
Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Nga trình bày đề tài: “Hiệu quả mô hình can thiệp tổng ghép xét nghiệm khẳng định HIV tại một số huyện miền núi thuộc 3 tỉnh Phía Bắc, Việt Nam 2015-2016” trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
Do dịch COVID-19 tại TP.HCM còn diễn biến khó lường, chiều 9/11, Trường ĐHYTCC đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh với đề tài: “Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo quy trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017-2018”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Bùi Thị Thu Hà, TS Đỗ Quốc Huy.
NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh trình bày đề tài: “Xây dựng và đánh giá kết quả chương trình đào tạo quy trình hút đờm theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2017-2018” trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
Hội đồng chấm luận án của NCS Nguyễn Việt Nga có sự tham gia của 7 thành viên Hội đồng, gồm GS. TS. Bùi Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội đồng, TS Nguyễn Ngọc Bích– Thư ký, PGS.TS Vũ Thị Hoàng Lan – Phản biện 1, PGS. TS. Đỗ Mai Hoa - Phản biện 2, TS Nguyễn Mạnh Cường- Phản biện 3, PGS.TS. Đoàn Huy Hậu- Ủy viên và PGS.TS. Nguyễn Thị Thi Thơ - Ủy viên. Bên cạnh đó, buổi bảo vệ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, một số bạn bè, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.
Các thành viên trong Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Nga
Hội đồng chấm luận án của NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh có sự tham gia của 7 thành viên Hội đồng, gồm PGS.TS Nguyễn Thanh Hà- Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Hồ Thị Hiền – Thư ký, PGS.TS Bùi Thị Tú Quyên- Phản biện 1, TS Trần Quang Huy- Phản biện 2, TS Trương Quang Trung- Phản biện 3, TS Phí Thị Nguyệt Thanh - Ủy viên, TS Phan Thị Dung - Ủy viên. Buổi bảo vệ có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn của NCS.
Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinnh
Dưới sự chủ trì của GS.TS. Bùi Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Nga và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà- Chủ tịch Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 2 Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Việt Nga, NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên của 2 Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực các NCS trong thời gian qua.
Sau khi nghe NCS Nguyễn Việt Nga và NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh trình bày tóm tắt kết quả luận án, các thành viên trong 2 Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.
Sau khi thảo luận, 2 Hội đồng đã thông qua bản Quyết nghị, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ một số thiếu sót của luận án để 2 NCS tiếp thu và khắc phục.
Với kết quả 7/7 phiếu tán thành từ các thành viên trong cả 2 Hội đồng, NCS Nguyễn Việt Nga và NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã bảo vệ thành công luận án, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.
Xin chúc mừng 2 NCS Nguyễn Việt Nga và NCS Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ!
Các thành viên trong hội đồng chấm luận án Tiến sĩ và giảng viên hướng dẫn cùng đại diện đơn vị công tác chúc mừng NCS Nguyễn Việt Nga
Share