TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ của NCS Hứa Thanh Thủy

Sáng ngày 30/11/2021, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Hứa Thanh Thủy đề tài: “Kết quả triển khai mô hình thí điểm quản lý rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng ở hai tỉnh Hòa Bình và Thái Bình”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Thanh Hương và TS Nguyễn Thị Hương Giang.
Hội đồng chấm luận án có sự tham gia của 7 thành viên Hội đồng, trong đó gồm GS. TS Bùi Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Thúy Quỳnh – Thư ký, PGS.TS Hồ Thị Hiền – Phản biện 1, PGS. TS Đặng Hoàng Minh- Phản biện 2, PGS.TS Đinh Thị Phương Hòa - Phản biện 3, TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên và PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thủy - Ủy viên. Bên cạnh đó, buổi bảo vệ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp nghiên cứu sinh.
Dưới sự chủ trì của GS.TS Bùi Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Hứa Thanh Thủy trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.
NCS Hứa Thanh Thủy trình bày Luận án Tiến sĩ trước các thành viên trong Hội đồng
Sau khi nghe NCS Hứa Thanh Thủy trình bày tóm tắt kết quả luận án, các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án.
Sau khi thảo luận, Hội đồng đã ra Quyết nghị nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ một số thiếu sót của luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.
Với kết quả 7/7 phiếu tán thành từ các thành viên trong Hội đồng, NCS Hứa Thanh Thủy đã bảo vệ thành công luận án, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.
Xin chúc mừng NCS Hứa Thanh Thủy đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ!
Share