TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Minh Thái

Sáng ngày 8/9/2022, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Trần Minh Thái với đề tài: “Đánh giá kết quả thí điểm mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh của Bệnh viện Quận Thủ Đức tại Phường Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Đỗ Mai Hoa, PGS.TS Tăng Chí Thượng.
Hội đồng chấm luận án có sự tham gia của 7 thành viên Hội đồng, trong đó gồm GS.TS Bùi Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Bùi Thị Tú Quyên - Thư ký, PGS.TS Nguyễn Đức Thành – Phản biện 1, PGS.TS Nguyễn Duy Thắng – Phản biện 2, TS Nguyễn Khánh Phương – Phản biện 3, PGS.TS Vũ Xuân Phú - Ủy viên, PGS.TS Nguyễn Đức Tiến- Ủy viên. Bên cạnh đó, buổi bảo vệ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp nghiên cứu sinh.
Có thể là hình ảnh về 9 người, hoa và trong nhà
Dưới sự chủ trì của GS. TS Bùi Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Trần Minh Thái trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.
Sau khi nghe NCS Trần Minh Thái trình bày tóm tắt kết quả luận án, các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án.
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Sau khi thảo luận, Hội đồng đã ra Quyết nghị nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ một số thiếu sót của luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.
Với kết quả 7/7 phiếu tán thành từ các thành viên trong Hội đồng, NCS Trần Minh Thái đã bảo vệ thành công luận án, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.
Xin chúc mừng NCS Trần Minh Thái đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ!
 
Share