TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương năm, khóa XIII

Sáng ngày 20/9/2022, tại Hội trường C500, Trường Đại học Y tế công cộng, Đảng uỷ Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có GS. TS. Bùi Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường. GS. TS. Hoàng Văn Minh, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng hơn 100 đồng chí đảng viên và gần 500 đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng.

Báo cáo viên Hội nghị là PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã trình bày, tuyên truyền về các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương năm khóa XIII tới cấp ủy, đảng viên và sinh viên tham dự.

Thông qua Hội nghị đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên và đoàn viên, sinh viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẾ CÔNG CỘNG HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌCTẬP, TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠN ngày 20 tháng năm శoజe管 SVT'
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Share