TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Thái Hoài Nam

Sáng ngày 27/12/2022, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Thái Hoài Nam với đề tài: “Hệ thống đăng ký khám bệnh ngoại trú trực tuyến tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu triển khai và chi phí - lợi ích”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Hoàng Văn Minh.
Hội đồng chấm luận án có sự tham gia của 7 thành viên Hội đồng, trong đó gồm GS. TS Bùi Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Lê Thị Kim Ánh – Thư ký, PGS.TS Lã Ngọc Quang – Phản biện 1, PGS. TS Phạm Huy Tuấn Kiệt- Phản biện 2, TS Trần Tùng - Phản biện 3, PGS.TS Nguyễn Duy Thắng- Ủy viên và TS Phùng Lâm Tới - Ủy viên. Bên cạnh đó, buổi bảo vệ còn có sự góp mặt của giảng viên hướng dẫn, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp nghiên cứu sinh.
Dưới sự chủ trì của GS.TS Bùi Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Thái Hoài Nam trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.
Sau khi nghe NCS Thái Hoài Nam trình bày tóm tắt kết quả luận án, các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án.
Sau khi thảo luận, Hội đồng đã ra Quyết nghị nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ một số thiếu sót của luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.
Với kết quả 7/7 phiếu tán thành từ các thành viên trong Hội đồng, NCS Thái Hoài Nam đã bảo vệ thành công luận án, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.
Xin chúc mừng NCS Thái Hoài Nam đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ!
Share