TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) tổ chức khóa học Sức khỏe toàn cầu cho sinh viên Đại học Uppsala tại Trường ĐHYTCC kỳ mùa thu tháng 10/2023.

 
Trong tuần từ ngày 23/10 - 03/11/2023, 27 sinh viên Y khoa của Trường Đại học Uppsala, Thuỵ Điển sẽ tham gia khoá học Sức khoẻ toàn cầu tại Trường ĐHYTCC. Các sinh viên có cơ hội tìm hiểu về các vấn đề Y tế công cộng nổi bật tại Việt Nam và hệ thống Y tế Việt Nam. Ngoài ra, các sinh viên cũng được trải nghiệm thực tế, tham quan, trao đổi và học tập tại các cơ sở y tế như bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế tại Việt Nam cụ thể tại một số cơ sở thực địa như Bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn. Bên cạnh đó, các sinh viên cũng được trải nghiệm nhiều hơn để tìm hiểu về con người, văn hoá và ẩm thực Việt Nam. Khoá học “Sức khoẻ toàn cầu” được trường ĐHYTCC tổ chức hàng năm vào học kỳ mùa xuân (tháng 3) và mùa thu (tháng 10) hàng năm cho các sinh viên Y khoa của Đại học Uppsala, Thuỵ Điển và đây là một hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng trong đào tạo của Nhà trường. Dưới đây là một vài hình ảnh của khóa học:
Share