TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Đức

Sáng ngày 16/1/2024, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Đức với đề tài: "Can thiệp tăng cường hoạt động thể lực cho sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Việt Cường và TS. Lê Văn Tuấn.

Hội đồng chấm luận án có sự tham gia của 7 thành viên Hội đồng, trong đó gồm PGS.TS Nguyễn Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Lê Thị Kim Ánh - Thư ký, PGS.TS Bùi Thị Tú Quyên - Phản biện 1, PGS. TS Trần Quỳnh Anh - Phản biện 2, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Phản biện 3, PGS.TS Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên và TS Ngô Việt Hoàn - Ủy viên. Bên cạnh đó, buổi bảo vệ còn có sự góp mặt của giáo viên hướng dẫn, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp NCS.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS Nguyễn Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Vũ Thị Đức trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

Sau khi nghe NCS Vũ Thị Đức trình bày tóm tắt kết quả luận án, các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án. Tiếp đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án.

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã ra Quyết nghị nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ một số thiếu sót của luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Với việc nhận được sự tán thành từ tất cả các thành viên trong Hội đồng, NCS Vũ Thị Đức đã bảo vệ thành công luận án, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

Xin chúc mừng NCS Vũ Thị Đức đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ!

Tân tiến sĩ Vũ Thị Đức chụp ảnh cùng các thành viên trong Hội đồng 

Tân tiến sĩ Vũ Thị Đức chụp ảnh lưu niệm cùng GV hướng dẫn PGS.TS Phạm Việt Cường và TS. Lê Văn Tuấn.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Phó hiệu trưởng Trường ĐHYTCC đại diện Nhà trường tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Vũ Thị Đức 

TS. Đỗ Hồng Đức- Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Tây Bắc đại diện đơn vị công tác tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Vũ Thị Đức 

Share