TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường Đại học Y tế công cộng xếp thứ 30 về tổng điểm, xếp thứ 12 về công bố khoa học quốc tế

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2024 (VNUR-2024, Viet Nam’s University Rankings) vừa công bố Top 100 trường ĐH trong nước năm 2024 trong tổng cộng 193 trường có đầy đủ số liệu để tiến hành xếp hạng. Trong bảng xếp hạng này, Trường Đại học Y tế công cộng xếp thứ 30, trong đó Công bố khoa học quốc tế của Nhà trường xếp thứ 12 toàn quốc. Đặc biệt, trong số 6 trường đại học thuộc khối y dược được xếp hạng trong Top 100 (chưa tính 4 trường Y, Dược thuộc 4 đại học lớn), Trường Đại học Y tế công cộng xếp ở vị trí thứ 2 sau Trường Đại học Dược Hà Nội.
Bảng xếp hạng VNUR được coi là Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam. VNUR độc lập trong việc xây dựng dữ liệu và tự xếp hạng (không mời các đại học nộp dữ liệu).
VNUR-2024 rà soát tất cả 237 CSGDĐH Việt Nam, tổng cộng có 193 trường có đầy đủ số liệu để tiến hành xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua bộ 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh toàn diện các sứ mạng cơ bản của CSGDĐH như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Share