TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội nghị khoa học lần thứ 6 của “Chương trình nghiên cứu y tế cho những sáng kiến phát triển”


Trong 2 ngày 17 và 18/11/2009 tại khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 6 của “Chương trình nghiên cứu y tế cho những sáng kiến phát triển” với chủ đề “Ra quyết định dựa trên bằng chứng: Thực trạng và Hướng đến tương lai”. Tham dự Hội nghị có các chuyên gia trong nước, quốc tế thuộc lĩnh vực y tế và các cựu học viên Việt Nam đã tốt nghiệp thạc sĩ về y tế công cộng và khoa học xã hội – sức khỏe tại nước ngoài.

Chương trình “Nghiên cứu y tế cho những sáng kiến phát triển-HRDI) được tiến hành từ năm 2004 với mục tiêu nhằm duy trì và tăng cường kĩ năng chuyên môn và nghiên cứu cho các cán bộ Việt Nam đã tốt nghiệp thạc sĩ về y tế công cộng và khoa học xã hội-sức khoẻ tại nước ngoài thông qua việc phát triển và ứng dụng các kĩ năng chuyên môn của họ ở Việt Nam. Đây là sáng kiến hợp tác của 3 tổ chức Hội đồng dân số Mỹ (Population Council), Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh và đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Ford và Quỹ Buffet (Mỹ). Chương trình đã xây dựng được một mạng lưới gồm 147 cựu học viên, là những người đã từng nhận được hỗ trợ từ hai Quỹ này để học thạc sĩ về y tế công cộng và khoa học xã hội tại các nước như Mỹ, Úc, Anh và Hà Lan và đã quay lại làm việc tại các cơ quan và tổ chức về y tế và xã hội học tại các tỉnh/thành trên cả nước. Chương trình đã tạo ra môi trường giúp cho các cựu học viên ứng dụng các kiến thức cũng như kĩ năng thu nhận được từ các chương trình đào tạo nước ngoài vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy y tế công cộng và khoa học xã hội-sức khoẻ, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các chuyên gia và các cựu học viên đã tập trung thảo luận về các sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của mạng lưới cựu học viên vào việc sử dụng các bằng chứng cho quá trình đưa ra quyết định/chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình và hệ thống y tế tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để các cựu học viên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm và những kết quả mà họ đã đạt được trong thời gian qua, cũng như thảo luận với các chuyên gia quốc tế về khả năng kéo dài những hoạt động này trong những năm tới.
Share