TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo về phương pháp xác định ưu tiên trong nghiên cứu sức khỏe tại Việt Nam

Với mục tiêu nhằm giới thiệu các phương pháp xác định ưu tiên nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới và tham khảo cũng như  áp dụng được các phương pháp xác định ưu tiên nghiên cứu từ các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới vào việc xây dựng chiến lược nghiên cứu và ưu tiên nghiên cứu của các đơn vị và của Ngành, sáng ngày 11/5/2011 tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra “Hội thảo về phương pháp xác định ưu tiên trong nghiên cứu sức khỏe tại Việt Nam”.  

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của các đại biểu tới từ Hội đồng Khoa học Công nghệ- Bộ Y tế; Vụ Khoa học Đào tạo, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Kế hoạc tài chính, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế Dự phòng, Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, Cục Quản lý Dược, Vụ Y học cổ truyền (Bộ Y tế ); Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); lãnh đạo các trường Đại học Y, Dược, Học viện Quân Y, Học viện Y học cổ truyền và các Viện và bệnh viện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe những kinh nghiệm tại Malaysia về việc xác định ưu tiên trong nghiên cứu sức khỏe. Bên cạnh đó Hội thảo cũng tập trung đi sâu vào các lĩnh vực như: Thực trạng nghiên cứu và xác định ưu tiên trong nghiên cứu sức khỏe tại Việt Nam; Xác định ưu tiên trong nghiên cứu xác khỏe: cơ sở, công cụ và thách thức; Xác định ưu tiên nghiên cứu tại Trường Đại học Y tế Công cộng. Bên cạnh đó Hội thảo cũng đưa ra các khuyến nghị về phương pháp xác định ưu tiên nghiên cứu được sử dụng tại Việt Nam và khuyến nghị về các hoạt động tiếp theo.

 

(Biên Thùy)

Share