TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, tăng cường an toàn thực phẩm và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông hộ ở Việt Nam

Sáng ngày 20/5/2011 tại trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra Hội thảo tham vấn “Giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, tăng cường an toàn thực phẩm và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông hộ ở Việt Nam”. Đây là Hội thảo do Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI), Trường ĐHYTCC và Đại học Nông nghiệp I Hà Nội phối hợp tổ chức. Tới tham dự Hội thảo có các chuyên gia đến từ ILRI Kenya, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR), Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Viện T y quốc gia, Trường ĐHYTCC, Cục VSATTP, Cục Thú y, Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO).

             GS.TS Lê Vũ Anh, Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Hội thảo này là một trong những chuỗi hoạt động tham vấn liên tục Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) các đối tác Việt Nam, đặc biệt là Đại học Y tế công cộngĐại học Nông nghiệp I Hà Nội đang tiến hành để xây dựng một đề xuất nghiên cứu với tiêu đề như trên. Mục tiêu chính của dự án tăng cường các cơ hội và thu nhập trong chuỗi giá trị chăn nuôi lợn ở nông hộ bằng việc tìm ra các bằng chứng cho việc quản lý tốt hơn nguy cơ sức khỏe người và động vật. Đây cũng là một trong những hoạt động nghiên cứu cụ thể mang tính liên ngành, đặc biệt là kết nối giữa nghiên cứu sức khỏe người, động vật và kinh tế, một trong những tiền đề của cách tiếp cận một sức khỏe (One Health).

(Biên Thùy)

Share