TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

TIN TỨC SỰ KIỆN

Công đoàn Trường ĐHYTCC tổ chức tham quan và nghỉ mát cho cán bộ giảng viên

Trong 4 ngày (29/7-1/8/2012), Công đoàn Trường ĐHYTCC đã tổ chức tham qua

Lễ bảo vệ luận án cấp Trường chuyên ngành Y tế công cộng

Sáng ngày 27/7/212 tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC), Hội đồng đánh giá luận án

Khóa học về Phân tích số liệu

Trong 3 ngày từ 18-20/6/2012, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức khóa h